D O S H A S


Ayurveda betyder kunskap (Ayur) om livet (veda).Denna 5000-åriga indiska livsfilosofi syftar till att stärka kroppens medfödda självläkande förmåga. Enligt Ayurveda är hela universum och alla levande system inklusive människan, uppbyggda av fem element; rymd, luft, eld, vatten och jord.

Inom Ayurveda identifierar man tre olika doshor – Vata, Pitta och Kapha samt kombinationer av dessa. Vi har alla en unik kombination av de tre vilken bildar vår kroppskonstitution (Prakruti), som följer oss genom hela livet.


VATA – Luft & rymd.

”Som vinden, i ständig rörelse”

PITTA – Eld & lite vatten.

”Varm och full av energi”

KAPHA – Jord & vatten.

”Som vattnet & jorden, stabil & med full potential att skapa liv”


Doshorna finns i varje cell, vävnad och organ. De styr våra psyko-fysiologiska egenskaper. Varje individ har en unik kombination av de tre livskrafterna. Ingen av dessa styrande krafter betraktas som negativ eller positiv, alla har sina speciella egenskaper. Det är bara när doshorna hamnar i obalans som negativa effekter kan uppstå.

Enligt Ayurveda beror sjukdomar och hudproblem till stor del på att det uppstått en obalans i en dosha. Obalansen kan vara orsakad av att din livsstil, att din kosthållning inte passar din konstitution, stress, årtidsväxlingar, tankar mm.


Ayurveda har hjälpt mig mycket och är en stor del av mitt liv. Jag balanserar min konstitution med dryck, örttillskott (Ayurvediska mediciner), kost, yoga, meditation, behandlingar, sömn, olja till kroppen och Lakshmi Eko-Certifierade produkter.

Vid behov går jag till min Ayurvediska läkare för hjälp och rådgivning. Via pulsläsning läser hon av vilka obalanser jag har i kroppen. 2014 var jag på ett Ayurveda Center i Indien, Kerala och gjorde en ”Pancha Karma”. En reningskur i 12 dagar. Läs mer om det här på min hemsida.


Ayurvedisk Läkare i Stockholm:

Dr. Tejal Athavle-Limaye

https://aum-ayurveda.com/

Just nu! 20%. rabatt på hälsokonsultationer med Tejal.


Min tid på Ayurveda center i Kerala, Indien:

Del 1

Del 2