MARMAMASSAGE

Marma +Ayurveda + Energier + Aromaterapi


”Jag kan med handen på hjärtat säga att jag aldrig kännt mig så grundad eller i kontakt med mig själv, mitt center samt min kropp.

Marma-behandlingen är något jag tror vi alla skulle behöva. Den får en att uppleva hela kroppens energicenter ( punkter) på ett sätt jag aldrig upplevt. Den lätta beröringen gör även att du successivt kan slappna av i varje liten cell och muskel. Tack vare att du berör punkten så lätt, känns det samtidigt som att du lättar på trycket i övriga muskler i kroppen.

TACK för du väckte en läkande process inom mig. Jag tror att vi behöver behandlingar som marma för dem är så helande och kraftfulla trots sitt lugn.” – Esmeralda.


Den Ayurvediska massagen av energi-centers (Marma) är mycket mjuk och lugn. Syftet med denna forna och Ayurvediska praktik är att balansera de tre doshorna, Vata – Pitta – Kapha. De forna indierna visste att det fanns energi-kanaler i och utanför kroppen, kallde Nadi, inom vilka energin (Shakti) flödar. De visste att om energin flödar långsamt eller är blockerad, manifesteras symtom av obehag i kroppen.

Marma – massagen har tillämpats i tusentals år, för att balansera Vata-Pitta-Kapha och flödet av livsenergin, Prana. Behandlingen löser upp energiblockeringar och påskyndar kroppens egna läkningsprocess.

Marma betyder ”Secret” på Sanskrit, vilket har betydelsen av en dold energi inkapslad i anatomiska punkter av stor betydelse. Det finns 107 energipunkter (Marma) på kroppen. Marmas är centralpunkter, de viktigaste av alla energipunkter och styr alla andra. Alla marmapunkter är viktiga samlingspunkter för Nadis, energikanaler. Som mest kan upp till 72 000 olika Nadis flyta samman i en punkt. 

Marmapunkter är viktiga kommunikationscenter. Genom att stimulera marmas öppnas dessa kommunikationskanaler, som kan vara blockerade. I Lakshmi’s marma- massage stimuleras marmapunkter med tryck och en cirkelmassage. Man har funnit att genom lätt massage och närvaro kan vi lösa upp blockeringar som sitter djupt liggande i oss.


Ni som har varit hos mig på massage eller ansiktsbehandling har fått marmapunkts-stimulering i ansiktet. Ibland använder jag bergskristaller men ofta bara mitt finger. Nu, tänk dig det i 75min, för hela kroppen. Den Marma behandling jag ger är framtagen av Lakshmi i Italien. I behandlingen använder jag ekologisk sesamolja med Lakshmi’s Synergioljor (Eteriska oljor för Vata-Pitta eller Kapha).

Alla marmas har kopplingar till varandra och genom att massera en punkt stimuleras dess spegelpunkt. De punkter som finns med i Lakshmi’s marma behandling stimulerar alla andra marmapunkter på kroppen. Punkter på händer och fötter är kopplade till de Sju Chakran. Punkter i huvudet är kopplade till de på fötter och händer, de på magen till knä och armbågar osv.


”Emma har en förmåga att finna vad min kropp behöver. Jag har ganska ordentliga fysiska besvär efter en utmattning, överträning och höga stressnivåer. Och har haft svårt att finna hjälp med hög smärta och spända muskler. När jag lämnar Emma efter en behandling är jag sömnig, avkopplad och mjuk i kroppen och alla spänningar har släppt.” – Jeanette.


Behandlingen är 75min , 895kr*.

Behandlingen rekommenderas som kur på 1-5 ggr. 

Efter alla mina behandlingar rekommenderar jag dig tid till att vara i ditt egna space. Behandlingens effekter kan komma en tid efter och det är olika vilka effekter det ger. Om trötthet kommer, låt den komma. Om energi kommer, spar den. Gör inte slut på den på en gång.

 


 

Boka tid

Recensioner

 


Annonser