MARMAMASSAGE

Marma +Ayurveda + Energier + Aromaterapi ”Jag kan med handen på hjärtat säga att jag aldrig kännt mig så grundad eller i kontakt med mig själv, mitt center samt min kropp. Marma-behandlingen är något jag tror vi alla skulle behöva. Den får en att uppleva hela kroppens energicenter ( punkter) på ett sätt jag aldrig … Mer MARMAMASSAGE

THE 7 CHAKRAS

CHAKRA ONE Sanskrit Name: Muladhara(root) Location: Base of Spine Color: Red Element: Earth Purpose: Foundation Basic rights: To be here and have Identity: Physical Orientation: Self-preservation Mantra: Lam/Lang Crystal: Red Jasper CHAKRA TWO Sanskrit Name: Svadhistana Location: Lower abdomen Color: Orange Element: Water Purpose: Movement and Connection Basic rights: To feel and have pleasure Identity: … Mer THE 7 CHAKRAS