ENERGI MASSAGE

Energi massagen är LÄTT och LUGN. Den balanserar flödet av energi, Prana och stärker kroppens naturliga förmåga till balans och självläkning.

Behandlingen inleds och avslutas med rening, med rök från Copal, vit salvia eller Paolo Santo.

I behandlingen ger jag lätt massage och tryck på energipunkter samt energicenters (chakra) med energi -healing.  


De forna indierna visste att det fanns energi-kanaler i och utanför kroppen, kallde Nadi, inom vilka energin flödar.

De mest centrala och största energipunkterna är Chakran, läs mer om de här


Efter din behandling, ge dig tid till att vara i ditt egna space. Behandlingens effekter kan komma en tid efter och det är olika vilka effekter det ger. Om trötthet kommer, låt den komma. Om energi kommer, var i den. Ge inte bort den till någon. 


”Jag kan med handen på hjärtat säga att jag aldrig kännt mig så grundad eller i kontakt med mig själv, mitt center samt min kropp.

Healing-behandlingen är något jag tror vi alla skulle behöva. Den får en att uppleva hela kroppens energicenter ( punkter) på ett sätt jag aldrig upplevt. Den lätta beröringen gör även att du successivt kan slappna av i varje liten cell och muskel. Tack vare att du berör punkten så lätt, känns det samtidigt som att du lättar på trycket i övriga muskler i kroppen.

TACK för du väckte en läkande process inom mig. Jag tror att vi behöver behandlingar som marma för dem är så helande och kraftfulla trots sitt lugn.” – Esmeralda.